Golvsnurra

Golvssnurra

En golvsnurra kan utformas på många sätt för många olika sorters produkter.

Golvsnurra med spjut

Golvsnurra med utbytbara sidor

Golvsnurra med flyttbara hyllor och perforerade sidor för olika typer av spjut.

Golvsnurra kundanpassad med eklist