Exponeringsställ A-ställ

A-ställ med spjut eller trådhylla

Finns i många olika utförande, kontakta oss för mer information!