Om oss

Specialister på exponeringsställ och butiksinredningskomponenter.

Est 1994

Östangård Mekaniska AB grundades 1994 med en affärsidé kring utveckling och produktion av säljställ i tråd. Verksamheten har med åren utökats och idag arbetar vi även med plåt och rör i en modern maskinpark.

En totalleverantör

Totalt förfogar Östangårds Mekaniska över 2400 kvm fabriksyta. Företaget strävar efter, att så långt det är möjligt, tillverka samtliga komponenter själv. Detta för att snabbt och effektivt kunna utveckla nya produkter och erbjuda attraktiva leveranstider. Samt vara en totalleverantör inom vårt område. Vår styrka är snabba leveranser till ett attraktivt pris och framförallt ett unikt kunnande vid utveckling av nya produkter. Välkomna!

Kvalitet och Miljö.

Vi vet att det alltid är detaljerna som avgör när det gäller det slutgiltiga resultatet.

Östangårds står för kvalité, kompetens, erfarenhet och nytänkande. Genom vår gedigna kunskap och erfarenhet gällande material, utformning och olika möjligheter kan vi erbjuda lösningar för  kostnadsbesparingar och effektivisering i er tillverkning.

ROHS Direktivet

(Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter)
RoHS-direktivet förbjuder eller begränsar användningen av vissa farliga ämnen, såsom kvicksilver, bly, kadmium, de brandhämmande medlen PBB och PBDE samt sexvärt krom i elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2006.

Reach

(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals” – eller fritt översatt ”Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier”)
Sedan den 1 juni 2007 har den nya EU-förordningen REACH har varit i kraft och ersatte stora delar av de då gällande svenska lagar som reglerar den kemiska industrin.

WEEE Direktivet

(Waste Electrical and Electronic Equipment)
Syftet med direktivet är att minska avfallet av elektriska och elektroniska produkter samtidigt som man ökar återanvändningen och återvinningen av just dessa produkter.